Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány
Vegytech-sárkány
Vízsárkány
Levegősárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Levegősárkány
Vegytech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: