Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Földsárkány
Levegősárkány
Hextech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: