Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Földsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: