Μπλε Ομάδα εναντίνο Ερυθράς Ομάδας / Ποσοστά Νίκης

% ποσοστό νίκης μετά το Πρώτο Αίμα

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
60.3%
60.3%
60.3%
Ερυθρά Ομάδα
58.2%
58.2%
58.2%
Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
58.1%
58.1%
58.1%
Ερυθρά Ομάδα
60.1%
60.1%
60.1%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Ο Κήρυκας του Φαραγγιού

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
70.1%
70.1%
70.1%
Ερυθρά Ομάδα
70.4%
70.4%
70.4%
Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
67.0%
67.0%
67.0%
Ερυθρά Ομάδα
70.7%
70.7%
70.7%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Δράκο

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
71.0%
71.0%
71.0%
Ερυθρά Ομάδα
67.9%
67.9%
67.9%
Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
68.3%
68.3%
68.3%
Ερυθρά Ομάδα
69.3%
69.3%
69.3%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Μπάρον

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
82.4%
82.4%
82.4%
Ερυθρά Ομάδα
81.7%
81.7%
81.7%
Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
79.1%
79.1%
79.1%
Ερυθρά Ομάδα
80.6%
80.6%
80.6%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Πύργου

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
71.6%
71.6%
71.6%
Ερυθρά Ομάδα
70.9%
70.9%
70.9%
Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
69.8%
69.8%
69.8%
Ερυθρά Ομάδα
72.2%
72.2%
72.2%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Ινχίμπιτορ

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
90.9%
90.9%
90.9%
Ερυθρά Ομάδα
91.2%
91.2%
91.2%
Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
89.3%
89.3%
89.3%
Ερυθρά Ομάδα
90.5%
90.5%
90.5%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: