Μπλε Ομάδα εναντίνο Ερυθράς Ομάδας / Ποσοστά Νίκης

% ποσοστό νίκης μετά το Πρώτο Αίμα

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
58.2%
58.2%
58.2%
Ερυθρά Ομάδα
59.8%
59.8%
59.8%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
59.9%
59.9%
59.9%
Ερυθρά Ομάδα
58.3%
58.3%
58.3%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Ο Κήρυκας του Φαραγγιού

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
67.2%
67.2%
67.2%
Ερυθρά Ομάδα
70.4%
70.4%
70.4%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
69.6%
69.6%
69.6%
Ερυθρά Ομάδα
70.1%
70.1%
70.1%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Δράκο

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
68.1%
68.1%
68.1%
Ερυθρά Ομάδα
68.8%
68.8%
68.8%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
70.0%
70.0%
70.0%
Ερυθρά Ομάδα
67.4%
67.4%
67.4%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Μπάρον

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
80.5%
80.5%
80.5%
Ερυθρά Ομάδα
80.5%
80.5%
80.5%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
82.8%
82.8%
82.8%
Ερυθρά Ομάδα
81.9%
81.9%
81.9%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Πύργου

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
70.2%
70.2%
70.2%
Ερυθρά Ομάδα
72.1%
72.1%
72.1%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
71.5%
71.5%
71.5%
Ερυθρά Ομάδα
71.1%
71.1%
71.1%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Ινχίμπιτορ

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
90.3%
90.3%
90.3%
Ερυθρά Ομάδα
91.2%
91.2%
91.2%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
91.4%
91.4%
91.4%
Ερυθρά Ομάδα
91.9%
91.9%
91.9%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: