Μπλε Ομάδα εναντίνο Ερυθράς Ομάδας / Ποσοστά Νίκης

% ποσοστό νίκης μετά το Πρώτο Αίμα

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
59.0%
59.0%
59.0%
Ερυθρά Ομάδα
62.2%
62.2%
62.2%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
61.4%
61.4%
61.4%
Ερυθρά Ομάδα
59.4%
59.4%
59.4%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Ο Κήρυκας του Φαραγγιού

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
68.5%
68.5%
68.5%
Ερυθρά Ομάδα
72.6%
72.6%
72.6%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
71.9%
71.9%
71.9%
Ερυθρά Ομάδα
72.3%
72.3%
72.3%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Δράκο

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
68.9%
68.9%
68.9%
Ερυθρά Ομάδα
70.8%
70.8%
70.8%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
71.7%
71.7%
71.7%
Ερυθρά Ομάδα
68.6%
68.6%
68.6%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Μπάρον

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
80.9%
80.9%
80.9%
Ερυθρά Ομάδα
82.6%
82.6%
82.6%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
84.4%
84.4%
84.4%
Ερυθρά Ομάδα
83.4%
83.4%
83.4%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Πύργου

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
72.0%
72.0%
72.0%
Ερυθρά Ομάδα
74.9%
74.9%
74.9%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
74.2%
74.2%
74.2%
Ερυθρά Ομάδα
73.4%
73.4%
73.4%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Ινχίμπιτορ

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
90.7%
90.7%
90.7%
Ερυθρά Ομάδα
92.2%
92.2%
92.2%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
92.4%
92.4%
92.4%
Ερυθρά Ομάδα
92.8%
92.8%
92.8%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: