Μπλε Ομάδα εναντίνο Ερυθράς Ομάδας / Ποσοστά Νίκης

% ποσοστό νίκης μετά το Πρώτο Αίμα

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
57.6%
57.6%
57.6%
Ερυθρά Ομάδα
60.2%
60.2%
60.2%
Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
60.0%
60.0%
60.0%
Ερυθρά Ομάδα
58.4%
58.4%
58.4%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Ο Κήρυκας του Φαραγγιού

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
66.8%
66.8%
66.8%
Ερυθρά Ομάδα
70.8%
70.8%
70.8%
Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
69.4%
69.4%
69.4%
Ερυθρά Ομάδα
70.1%
70.1%
70.1%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Δράκο

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
67.6%
67.6%
67.6%
Ερυθρά Ομάδα
69.2%
69.2%
69.2%
Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
70.0%
70.0%
70.0%
Ερυθρά Ομάδα
67.5%
67.5%
67.5%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Μπάρον

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
80.0%
80.0%
80.0%
Ερυθρά Ομάδα
81.0%
81.0%
81.0%
Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
83.1%
83.1%
83.1%
Ερυθρά Ομάδα
82.2%
82.2%
82.2%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Πύργου

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
69.8%
69.8%
69.8%
Ερυθρά Ομάδα
72.6%
72.6%
72.6%
Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
71.5%
71.5%
71.5%
Ερυθρά Ομάδα
71.1%
71.1%
71.1%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Ινχίμπιτορ

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης
Μπλε Ομάδα
90.1%
90.1%
90.1%
Ερυθρά Ομάδα
91.4%
91.4%
91.4%
Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας
Μπλε Ομάδα
91.4%
91.4%
91.4%
Ερυθρά Ομάδα
91.8%
91.8%
91.8%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: