Μπλε Ομάδα εναντίνο Ερυθράς Ομάδας / Ποσοστά Νίκης

% ποσοστό νίκης μετά το Πρώτο Αίμα

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
57.8%
57.8%
57.8%
Ερυθρά Ομάδα
61.9%
61.9%
61.9%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
60.1%
60.1%
60.1%
Ερυθρά Ομάδα
59.7%
59.7%
59.7%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Ο Κήρυκας του Φαραγγιού

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
66.4%
66.4%
66.4%
Ερυθρά Ομάδα
71.7%
71.7%
71.7%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
70.1%
70.1%
70.1%
Ερυθρά Ομάδα
71.6%
71.6%
71.6%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Δράκο

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
66.4%
66.4%
66.4%
Ερυθρά Ομάδα
69.4%
69.4%
69.4%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
68.8%
68.8%
68.8%
Ερυθρά Ομάδα
67.3%
67.3%
67.3%

% ποσοστό νίκης μετά τον Πρώτο Μπάρον

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
79.9%
79.9%
79.9%
Ερυθρά Ομάδα
81.2%
81.2%
81.2%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
82.7%
82.7%
82.7%
Ερυθρά Ομάδα
82.2%
82.2%
82.2%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Πύργου

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
69.8%
69.8%
69.8%
Ερυθρά Ομάδα
73.2%
73.2%
73.2%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
72.1%
72.1%
72.1%
Ερυθρά Ομάδα
72.2%
72.2%
72.2%

% ποσοστό νίκης μετά από τη καταστροφή του Πρώτου Ινχίμπιτορ

Ομάδα Κατατάχθηκε 5v5 Flex
Μπλε Ομάδα
90.4%
90.4%
90.4%
Ερυθρά Ομάδα
92.0%
92.0%
92.0%
Κατάταξης 5v5 Σόλο
Μπλε Ομάδα
91.7%
91.7%
91.7%
Ερυθρά Ομάδα
92.4%
92.4%
92.4%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: