Μάτια

Ποσοστό νίκης με τη διαφορά των τύπων ματιών που τοποθετήθηκανΠοσοστό νίκης με τη διαφορά του αριθμού ματιών που τοποθετήθηκαν


Μάτια που τοποθετήθηκαν ανά ρόλο

Ρόλος Μάτια
Κορυφή(Top)
9
9
9
Ζούγκλα
7.8
7.8
7.8
Κέντρο
5.8
5.8
5.8
Σκοπευτής(ADC)
5.4
5.4
5.4
Υποστήριξη
8.5
8.5
8.5

Φυλαχτά στην έναρξη του παιχνιδιού

Ρόλος % (Gold(Χρυσή)+)
Κορυφή(Top) Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.1%
0.1%
0.1%
Ζούγκλα Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.7%
49.7%
49.7%
Φακός του Μάντη
0.4%
0.4%
0.4%
Κέντρο Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.3%
0.3%
0.3%
Σκοπευτής(ADC) Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.8%
49.8%
49.8%
Φακός του Μάντη
0.4%
0.4%
0.4%
Υποστήριξη Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.7%
49.7%
49.7%
Φακός του Μάντη
0.7%
0.7%
0.7%

Φυλαχτά στην λήξη του παιχνιδιού

Ρόλος % (Gold(Χρυσή)+)
Κορυφή(Top) Τροποποίηση Ενόρασης
27.1%
27.1%
27.1%
Φακός του Μάντη
23.5%
23.5%
23.5%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.9%
0.9%
0.9%
Ζούγκλα Φακός του Μάντη
46.3%
46.3%
46.3%
Τροποποίηση Ενόρασης
4.0%
4.0%
4.0%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.3%
0.3%
0.3%
Κέντρο Τροποποίηση Ενόρασης
28.3%
28.3%
28.3%
Φακός του Μάντη
21.3%
21.3%
21.3%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
1.2%
1.2%
1.2%
Σκοπευτής(ADC) Τροποποίηση Ενόρασης
47.0%
47.0%
47.0%
Φακός του Μάντη
2.9%
2.9%
2.9%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.3%
0.3%
0.3%
Υποστήριξη Φακός του Μάντη
48.6%
48.6%
48.6%
Τροποποίηση Ενόρασης
1.4%
1.4%
1.4%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.2%
0.2%
0.2%

Μάτια από :0 - 15 λεπτά

Μάτια από :0 - 15 λεπτά

Μάτια από :15 - 25 λεπτά

Μάτια από :15 - 25 λεπτά

Μάτια από :25+ λεπτά

Μάτια από :25+ λεπτά
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: