Μάτια

Ποσοστό νίκης με τη διαφορά των τύπων ματιών που τοποθετήθηκανΠοσοστό νίκης με τη διαφορά του αριθμού ματιών που τοποθετήθηκαν


Μάτια που τοποθετήθηκαν ανά ρόλο

Ρόλος Μάτια
Κορυφή(Top)
9.2
9.2
9.2
Ζούγκλα
7.5
7.5
7.5
Κέντρο
6.4
6.4
6.4
Σκοπευτής(ADC)
5.2
5.2
5.2
Υποστήριξη
10.2
10.2
10.2

Φυλαχτά στην έναρξη του παιχνιδιού

Ρόλος % (Gold(Χρυσή)+)
Κορυφή(Top) Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.2%
0.2%
0.2%
Ζούγκλα Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.1%
49.1%
49.1%
Φακός του Μάντη
1.0%
1.0%
1.0%
Κέντρο Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.1%
0.1%
0.1%
Σκοπευτής(ADC) Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.1%
0.1%
0.1%
Υποστήριξη Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.7%
49.7%
49.7%
Φακός του Μάντη
0.3%
0.3%
0.3%

Φυλαχτά στην λήξη του παιχνιδιού

Ρόλος % (Gold(Χρυσή)+)
Κορυφή(Top) Τροποποίηση Ενόρασης
29.9%
29.9%
29.9%
Φακός του Μάντη
19.5%
19.5%
19.5%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.7%
0.7%
0.7%
Ζούγκλα Φακός του Μάντη
46.6%
46.6%
46.6%
Τροποποίηση Ενόρασης
3.1%
3.1%
3.1%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.4%
0.4%
0.4%
Κέντρο Τροποποίηση Ενόρασης
27.8%
27.8%
27.8%
Φακός του Μάντη
22.0%
22.0%
22.0%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.2%
0.2%
0.2%
Σκοπευτής(ADC) Τροποποίηση Ενόρασης
46.9%
46.9%
46.9%
Φακός του Μάντη
3.0%
3.0%
3.0%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.2%
0.2%
0.2%
Υποστήριξη Φακός του Μάντη
48.7%
48.7%
48.7%
Τροποποίηση Ενόρασης
1.1%
1.1%
1.1%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.2%
0.2%
0.2%

Μάτια από :0 - 15 λεπτά

Μάτια από :0 - 15 λεπτά

Μάτια από :15 - 25 λεπτά

Μάτια από :15 - 25 λεπτά

Μάτια από :25+ λεπτά

Μάτια από :25+ λεπτά
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: