Σόνα

Κορυφαίος Σόνα

Σόνα Σόνα

Κορυφαίος Σόνα

# Επικαλεστής Κατάταξη Ποσοστό Νίκης Φόνοι/Θανάτοι/Βοήθειες Παίχθηκαν
1.
Marila
Marila
TH (#1)
Challenger Challenger
Challenger 78.0% 4.3 /
4.6 /
15.0
59
2.
ChickenFrog
ChickenFrog
OCE (#2)
Challenger Challenger
Challenger 70.8% 3.4 /
4.6 /
14.5
120
3.
  Ivy Mike
Ivy Mike
VN (#3)
Challenger Challenger
Challenger 66.0% 4.1 /
4.8 /
13.4
159
4.
Makos
Makos
EUNE (#4)
Challenger Challenger
Challenger 66.4% 2.3 /
4.8 /
13.3
107
5.
Ninja of Ninjas
Ninja of Ninjas
JP (#5)
Challenger Challenger
Challenger 65.6% 2.5 /
3.4 /
12.4
90
6.
0verclock
0verclock
EUW (#6)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 78.8% 3.1 /
4.6 /
15.2
52
7.
bunni
bunni
OCE (#7)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 73.6% 2.6 /
3.6 /
13.7
53
8.
no boots
no boots
NA (#8)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 74.4% 3.8 /
4.8 /
13.7
90
9.
mouz Gistick
mouz Gistick
EUW (#9)
Challenger Challenger
Challenger 62.1% 2.8 /
3.5 /
13.0
58
10.
Quyn Anh
Quyn Anh
VN (#10)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 75.9% 3.7 /
4.1 /
15.5
54
11.
Arios961
Arios961
EUNE (#11)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 78.5% 5.8 /
2.1 /
12.5
93
12.
SrCate
SrCate
LAN (#12)
Master I Master I
Master I 61.9% 3.1 /
5.0 /
12.9
294
13.
KT Uzi
KT Uzi
OCE (#13)
Challenger Challenger
Challenger 61.9% 3.1 /
6.5 /
14.2
97
14.
Cardi Hellshok B
Cardi Hellshok B
LAN (#14)
Master I Master I
Master I 60.3% 2.3 /
3.9 /
13.6
151
15.
Ef TaeKook
Ef TaeKook
VN (#15)
Challenger Challenger
Challenger 60.6% 3.7 /
5.1 /
14.1
109
16.
Sona Sona Sona
Sona Sona Sona
BR (#16)
Master I Master I
Master I 61.0% 2.9 /
5.0 /
12.8
433
17.
사랑해
KR (#17)
Challenger Challenger
Challenger 61.2% 2.1 /
5.1 /
11.1
268
18.
sen
sen
TR (#18)
Master I Master I
Master I 59.9% 2.7 /
4.2 /
14.7
192
19.
빗SS
빗SS
KR (#19)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 80.0% 2.1 /
3.9 /
14.5
55
20.
Calmsky
Calmsky
EUW (#20)
Master I Master I
Master I 59.7% 2.6 /
4.3 /
12.3
258
21.
Vexing Stillness
Vexing Stillness
EUW (#21)
Master I Master I
Master I 59.8% 3.6 /
5.6 /
12.4
107
22.
liBerO JY
liBerO JY
NA (#22)
Challenger Challenger
Challenger 58.9% 2.2 /
4.2 /
12.6
163
23.
epicc thicc
epicc thicc
NA (#23)
Master I Master I
Master I 58.4% 3.4 /
4.6 /
12.6
303
24.
Etwahl
Etwahl
TH (#24)
Challenger Challenger
Challenger 58.3% 3.9 /
5.1 /
13.9
84
25.
horse wig
horse wig
EUNE (#25)
Master I Master I
Master I 66.0% 4.1 /
4.4 /
14.3
47
26.
Artin
Artin
RU (#26)
Challenger Challenger
Challenger 58.1% 2.5 /
4.5 /
14.4
86
27.
O Galego errante
O Galego errante
EUW (#27)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 57.0% 3.3 /
2.8 /
10.5
142
28.
Cìndy
Cìndy
NA (#28)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 74.1% 3.6 /
5.0 /
14.2
54
29.
Surichi
Surichi
NA (#29)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 78.0% 2.9 /
4.3 /
15.0
50
30.
perfectpj4
perfectpj4
EUW (#30)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 78.2% 4.0 /
5.6 /
15.4
78
31.
Mog
Mog
OCE (#31)
Challenger Challenger
Challenger 57.7% 3.1 /
5.7 /
13.1
123
32.
Etoile
Etoile
TR (#32)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 68.0% 2.8 /
4.0 /
13.7
147
33.
Color
Color
LAS (#33)
Challenger Challenger
Challenger 56.6% 3.0 /
4.1 /
12.6
226
34.
vi_em_wa_nhu9_9
vi_em_wa_nhu9_9
VN (#34)
Master I Master I
Master I 57.7% 3.0 /
6.5 /
13.5
317
35.
GarbageCollector
EUW (#35)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 68.5% 3.0 /
5.2 /
13.2
89
36.
Ñhox Ÿeu ŠexŸ
Ñhox Ÿeu ŠexŸ
VN (#36)
Master I Master I
Master I 57.0% 2.6 /
5.4 /
13.6
486
37.
wonderlust
wonderlust
TR (#37)
Master I Master I
Master I 63.8% 3.1 /
4.2 /
14.0
47
38.
Frokan
Frokan
EUNE (#38)
Master I Master I
Master I 56.8% 2.8 /
5.8 /
13.5
665
39.
duoking1
duoking1
NA (#39)
Challenger Challenger
Challenger 56.5% 2.8 /
5.4 /
13.2
131
40.
duoqueen1
duoqueen1
NA (#40)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 67.9% 3.4 /
4.9 /
12.8
53
41.
Sóon
Sóon
NA (#41)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 74.1% 2.8 /
5.1 /
14.2
58
42.
NobodyPrayFor Me
NobodyPrayFor Me
KR (#42)
Master I Master I
Master I 56.2% 2.3 /
5.2 /
11.8
73
43.
EVOLˆˇSöna Máy
EVOLˆˇSöna Máy
VN (#43)
Master I Master I
Master I 56.1% 3.2 /
6.0 /
14.9
599
44.
ChamaOSamu
ChamaOSamu
BR (#44)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 67.9% 3.4 /
3.4 /
13.5
53
45.
i trash your lp
i trash your lp
EUNE (#45)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 67.2% 4.4 /
6.8 /
14.2
116
46.
whitegale
whitegale
SG (#46)
Challenger Challenger
Challenger 55.6% 1.7 /
5.9 /
13.0
108
47.
Deweyh
Deweyh
NA (#47)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 70.9% 2.5 /
2.7 /
14.1
55
48.
CCR  Zeref
CCR Zeref
VN (#48)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 72.6% 3.5 /
4.9 /
14.8
62
49.
Trang only Sp
Trang only Sp
VN (#49)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 72.6% 3.5 /
4.6 /
13.5
62
50.
49quetoi
49quetoi
VN (#50)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 74.6% 1.9 /
5.0 /
15.8
59
51.
The Tank Man
The Tank Man
NA (#51)
Master I Master I
Master I 54.7% 2.0 /
5.8 /
12.2
225
52.
MakeUpUrMind
MakeUpUrMind
LAS (#52)
Master I Master I
Master I 57.1% 2.2 /
5.2 /
12.6
49
53.
 ViệttKhoaaˆˆ
ViệttKhoaaˆˆ
VN (#53)
Master I Master I
Master I 54.2% 2.6 /
5.6 /
13.7
397
54.
FedTwitchMain
FedTwitchMain
EUW (#54)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 71.9% 3.6 /
4.6 /
13.0
64
55.
Pure
Pure
BR (#55)
Challenger Challenger
Challenger 69.1% 2.9 /
3.5 /
11.4
55
56.
galacticfear
galacticfear
EUNE (#56)
Master I Master I
Master I 53.4% 2.0 /
4.3 /
12.9
1512
57.
RedEvoX
RedEvoX
NA (#57)
Master I Master I
Master I 53.3% 2.1 /
4.2 /
11.6
688
58.
blacksalami4u
blacksalami4u
EUW (#58)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 71.9% 6.9 /
6.5 /
12.3
167
59.
Mødest Møuse
Mødest Møuse
LAS (#59)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 66.7% 2.2 /
4.8 /
11.8
45
60.
ŠtøÞ
ŠtøÞ
VN (#60)
Master I Master I
Master I 53.0% 2.6 /
4.4 /
12.5
496
61.
Vitric
Vitric
EUW (#61)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 64.1% 3.6 /
4.4 /
13.9
103
62.
Ace of Trades
Ace of Trades
EUW (#62)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 64.2% 4.7 /
4.8 /
12.9
316
63.
Circe Sadness
Circe Sadness
LAN (#63)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 73.8% 4.1 /
6.6 /
16.3
65
64.
Ukaku Kagune
Ukaku Kagune
EUW (#64)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 68.4% 3.5 /
4.7 /
13.1
95
65.
Swkeeee
Swkeeee
NA (#65)
Challenger Challenger
Challenger 68.8% 2.4 /
3.7 /
12.3
48
66.
Chị Ong Bé Nhỏ
Chị Ong Bé Nhỏ
VN (#66)
Master I Master I
Master I 52.9% 3.7 /
6.5 /
12.6
51
67.
TheSecond.2nd
TheSecond.2nd
VN (#67)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 69.5% 2.6 /
3.7 /
15.3
59
68.
1Laxus1
1Laxus1
LAN (#68)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 72.4% 4.4 /
5.4 /
14.8
98
69.
Morgiana91
Morgiana91
VN (#69)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 70.0% 5.0 /
5.9 /
16.8
50
70.
La Veranda
La Veranda
VN (#70)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 67.7% 4.0 /
4.9 /
13.7
93
71.
1 Lần Bán Trinh
1 Lần Bán Trinh
VN (#71)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 73.2% 2.6 /
6.5 /
15.5
56
72.
Leviathan Fang
Leviathan Fang
NA (#72)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 62.9% 3.6 /
4.4 /
12.8
186
73.
G랄하는순간던짐
G랄하는순간던짐
KR (#73)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 65.1% 4.5 /
4.4 /
11.5
109
74.
TRS Suport
TRS Suport
BR (#74)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 71.9% 7.5 /
4.8 /
11.0
64
75.
Vektroz
Vektroz
EUNE (#75)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 72.5% 3.3 /
6.5 /
16.8
51
76.
Veras
Veras
BR (#76)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 69.6% 4.2 /
4.9 /
15.0
125
77.
FrozenArk
FrozenArk
VN (#77)
Master I Master I
Master I 51.8% 2.7 /
5.5 /
13.8
56
78.
Twitchtv D666
Twitchtv D666
LAN (#78)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 72.1% 4.5 /
5.4 /
12.7
86
79.
Wienry
Wienry
TR (#79)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 67.5% 3.7 /
5.8 /
16.7
83
80.
michu45
michu45
EUNE (#80)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 64.8% 3.2 /
4.5 /
13.0
108
81.
지수는힐러만해
지수는힐러만해
KR (#81)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 67.3% 3.8 /
4.7 /
12.3
55
82.
Cuddles
Cuddles
LAS (#82)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 66.2% 2.8 /
3.3 /
13.1
68
83.
Fhorgoroth
Fhorgoroth
BR (#83)
Challenger Challenger
Challenger 51.4% 2.0 /
5.8 /
13.4
148
84.
IlllIIllIIIlIlIl
IlllIIllIIIlIlIl
KR (#84)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 64.0% 2.3 /
3.1 /
10.6
89
85.
Maliche
Maliche
EUW (#85)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 68.9% 2.4 /
4.0 /
13.4
61
86.
YOYO93
YOYO93
EUW (#86)
Platinum(Πλατινένια) V Platinum(Πλατινένια) V
Platinum(Πλατινένια) V 82.9% 5.8 /
6.2 /
15.2
70
87.
Chuü
Chuü
LAN (#87)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 62.1% 2.9 /
5.7 /
15.8
58
88.
Baldum v2
Baldum v2
EUW (#88)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 69.8% 2.9 /
3.1 /
12.9
63
89.
지슈크림
지슈크림
KR (#89)
Diamond(Διαμαντένια) III Diamond(Διαμαντένια) III
Diamond(Διαμαντένια) III 66.7% 3.1 /
4.8 /
11.8
108
90.
ZzTiếnBQzZ
ZzTiếnBQzZ
VN (#90)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 64.9% 2.1 /
6.8 /
14.9
57
91.
Tros
Tros
LAN (#91)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 68.9% 2.5 /
5.5 /
14.3
61
92.
겜 뒤꿈치 들고함
겜 뒤꿈치 들고함
KR (#92)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 68.5% 2.5 /
4.5 /
12.9
54
93.
Magi1234
Magi1234
NA (#93)
Diamond(Διαμαντένια) I Diamond(Διαμαντένια) I
Diamond(Διαμαντένια) I 61.9% 2.5 /
4.8 /
12.7
63
94.
Cramberry
Cramberry
LAS (#94)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 63.4% 2.7 /
4.3 /
13.6
186
95.
cagoli
cagoli
TR (#95)
Platinum(Πλατινένια) II Platinum(Πλατινένια) II
Platinum(Πλατινένια) II 75.0% 3.0 /
5.8 /
17.8
56
96.
바아텀유저
바아텀유저
KR (#96)
Diamond(Διαμαντένια) V Diamond(Διαμαντένια) V
Diamond(Διαμαντένια) V 70.8% 2.2 /
5.1 /
12.8
72
97.
Mefj
Mefj
VN (#97)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 68.8% 3.6 /
6.2 /
14.6
64
98.
Versonance
Versonance
EUW (#98)
Diamond(Διαμαντένια) II Diamond(Διαμαντένια) II
Diamond(Διαμαντένια) II 63.2% 3.3 /
4.6 /
13.8
57
99.
duojack1
duojack1
NA (#99)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 67.8% 2.9 /
4.1 /
13.4
59
100.
xCejoTx
xCejoTx
EUNE (#100)
Diamond(Διαμαντένια) IV Diamond(Διαμαντένια) IV
Diamond(Διαμαντένια) IV 68.3% 4.6 /
5.8 /
13.9
303
Πώς κατατάσσονται οι παίκτες;
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: