Διάρκεια Παιχνιδιών

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Iron Iron
30:41
30:41
30:41
31:51
31:51
31:51
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:59
29:59
29:59
31:01
31:01
31:01
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:47
29:47
29:47
30:39
30:39
30:39
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:16
29:16
29:16
30:03
30:03
30:03
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:21
28:21
28:21
29:06
29:06
29:06
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
27:46
27:46
27:46
28:34
28:34
28:34
Master Master
26:18
26:18
26:18
26:50
26:50
26:50
GrandMaster GrandMaster
27:16
27:16
27:16
28:15
28:15
28:15
Challenger Challenger
22:49
22:49
22:49
22:49
22:49
22:49

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
50:13
50:13
50:13
50:13
50:13
50:13
Iron Iron
25:18
25:18
25:18
26:15
26:15
26:15
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
28:11
28:11
28:11
30:34
30:34
30:34
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:00
29:00
29:00
30:22
30:22
30:22
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
28:53
28:53
28:53
30:04
30:04
30:04
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:33
28:33
28:33
29:54
29:54
29:54
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
26:42
26:42
26:42
27:26
27:26
27:26
Master Master
26:05
26:05
26:05
27:31
27:31
27:31
GrandMaster GrandMaster
27:59
27:59
27:59
27:12
27:12
27:12
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: