Διάρκεια Παιχνιδιών

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Iron Iron
31:05
31:05
31:05
32:12
32:12
32:12
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
30:19
30:19
30:19
31:22
31:22
31:22
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:58
29:58
29:58
30:46
30:46
30:46
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:17
29:17
29:17
30:00
30:00
30:00
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:28
28:28
28:28
29:14
29:14
29:14
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
27:43
27:43
27:43
28:11
28:11
28:11
Master Master
26:52
26:52
26:52
27:43
27:43
27:43
GrandMaster GrandMaster
31:33
31:33
31:33
31:33
31:33
31:33

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
41:10
41:10
41:10
41:10
41:10
41:10
Iron Iron
27:57
27:57
27:57
29:54
29:54
29:54
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
28:52
28:52
28:52
30:12
30:12
30:12
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:38
29:38
29:38
30:53
30:53
30:53
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
28:43
28:43
28:43
29:41
29:41
29:41
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
27:04
27:04
27:04
28:13
28:13
28:13
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
29:01
29:01
29:01
29:08
29:08
29:08
Master Master
21:06
21:06
21:06
21:06
21:06
21:06
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: