Πρόσφατα Παιχνίδια
Κανένα Δεδομένο
Upcoming matches
Κανένα Δεδομένο

Ήρωες

Όνομα Παίχθηκαν Ποσοστό Νίκης Φόνοι/Θανάτοι/Βοήθειες
Κανένα Δεδομένο
0
Παίχθηκαν
0.0 / 0.0 / 0.0
Μέσος όρος Φόνων/Θανάτων/Βοηθειών

Avg Gold Advantage

Avg Creeps Advantage

Avg Kills + Assists

Avg Deaths