Πάικ

Πάικ

Υποστήριξη
Πάικ Πάικ
Συνήθεις συνδυασμοί ηρώων με τον ήρωα Πάικ
Συνδιασμοί Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
0.9%
0.9%
0.9%
44.7%
44.7%
44.7%
0.8%
0.8%
0.8%
47.0%
47.0%
47.0%
0.8%
0.8%
0.8%
48.5%
48.5%
48.5%
0.8%
0.8%
0.8%
50.1%
50.1%
50.1%
0.8%
0.8%
0.8%
46.2%
46.2%
46.2%
0.6%
0.6%
0.6%
46.6%
46.6%
46.6%
0.6%
0.6%
0.6%
46.4%
46.4%
46.4%
0.6%
0.6%
0.6%
48.9%
48.9%
48.9%
0.5%
0.5%
0.5%
46.8%
46.8%
46.8%
0.5%
0.5%
0.5%
51.9%
51.9%
51.9%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: