Μοργκάνα

Μοργκάνα

Υποστήριξη
Μοργκάνα Μοργκάνα
Συνήθεις συνδυασμοί ηρώων με τον ήρωα Μοργκάνα
Συνδιασμοί Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
1.2%
1.2%
1.2%
48.1%
48.1%
48.1%
1.2%
1.2%
1.2%
53.5%
53.5%
53.5%
1.1%
1.1%
1.1%
50.5%
50.5%
50.5%
1.0%
1.0%
1.0%
53.7%
53.7%
53.7%
0.8%
0.8%
0.8%
51.3%
51.3%
51.3%
0.8%
0.8%
0.8%
50.5%
50.5%
50.5%
0.7%
0.7%
0.7%
49.8%
49.8%
49.8%
0.7%
0.7%
0.7%
54.2%
54.2%
54.2%
0.7%
0.7%
0.7%
54.3%
54.3%
54.3%
0.7%
0.7%
0.7%
53.3%
53.3%
53.3%
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
0.6%
0.6%
0.6%
54.3%
54.3%
54.3%
0.6%
0.6%
0.6%
53.8%
53.8%
53.8%
0.6%
0.6%
0.6%
51.0%
51.0%
51.0%
0.6%
0.6%
0.6%
50.6%
50.6%
50.6%
0.6%
0.6%
0.6%
51.2%
51.2%
51.2%
0.6%
0.6%
0.6%
55.7%
55.7%
55.7%
0.5%
0.5%
0.5%
49.5%
49.5%
49.5%
0.5%
0.5%
0.5%
49.7%
49.7%
49.7%
0.5%
0.5%
0.5%
53.0%
53.0%
53.0%
0.5%
0.5%
0.5%
53.8%
53.8%
53.8%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: