Συνήθεις Συνδυασμοί Ηρώων

729,517 Αγώνες (Τελευταίες 2 μέρες)
Όλοι οι Ήρωες
Συνήθεις Συνδυασμοί Ηρώων
Συνδιασμοί Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
2.15%
2.15%
2.15%
50.96%
50.96%
50.96%
2.10%
2.10%
2.10%
48.28%
48.28%
48.28%
2.04%
2.04%
2.04%
53.07%
53.07%
53.07%
1.97%
1.97%
1.97%
49.11%
49.11%
49.11%
1.85%
1.85%
1.85%
50.08%
50.08%
50.08%
1.65%
1.65%
1.65%
47.27%
47.27%
47.27%
1.58%
1.58%
1.58%
49.05%
49.05%
49.05%
1.49%
1.49%
1.49%
49.50%
49.50%
49.50%
1.43%
1.43%
1.43%
44.77%
44.77%
44.77%
1.39%
1.39%
1.39%
50.86%
50.86%
50.86%
1.36%
1.36%
1.36%
49.58%
49.58%
49.58%
1.34%
1.34%
1.34%
49.22%
49.22%
49.22%
1.26%
1.26%
1.26%
47.33%
47.33%
47.33%
1.25%
1.25%
1.25%
51.61%
51.61%
51.61%
1.25%
1.25%
1.25%
51.31%
51.31%
51.31%
1.25%
1.25%
1.25%
47.95%
47.95%
47.95%
1.24%
1.24%
1.24%
45.44%
45.44%
45.44%
1.23%
1.23%
1.23%
49.08%
49.08%
49.08%
1.22%
1.22%
1.22%
49.75%
49.75%
49.75%
1.20%
1.20%
1.20%
48.15%
48.15%
48.15%
1.20%
1.20%
1.20%
49.91%
49.91%
49.91%
1.16%
1.16%
1.16%
52.80%
52.80%
52.80%
1.14%
1.14%
1.14%
53.96%
53.96%
53.96%
1.13%
1.13%
1.13%
51.26%
51.26%
51.26%
1.13%
1.13%
1.13%
48.36%
48.36%
48.36%
1.06%
1.06%
1.06%
50.39%
50.39%
50.39%
1.06%
1.06%
1.06%
49.60%
49.60%
49.60%
1.05%
1.05%
1.05%
49.68%
49.68%
49.68%
1.05%
1.05%
1.05%
48.25%
48.25%
48.25%
1.04%
1.04%
1.04%
50.99%
50.99%
50.99%
1.04%
1.04%
1.04%
45.07%
45.07%
45.07%
1.03%
1.03%
1.03%
49.97%
49.97%
49.97%
1.02%
1.02%
1.02%
50.92%
50.92%
50.92%
0.95%
0.95%
0.95%
48.17%
48.17%
48.17%
0.95%
0.95%
0.95%
51.92%
51.92%
51.92%
0.94%
0.94%
0.94%
51.09%
51.09%
51.09%
0.94%
0.94%
0.94%
46.07%
46.07%
46.07%
0.94%
0.94%
0.94%
47.99%
47.99%
47.99%
0.93%
0.93%
0.93%
50.60%
50.60%
50.60%
0.93%
0.93%
0.93%
49.87%
49.87%
49.87%
0.92%
0.92%
0.92%
50.20%
50.20%
50.20%
0.91%
0.91%
0.91%
48.00%
48.00%
48.00%
0.91%
0.91%
0.91%
51.06%
51.06%
51.06%
0.90%
0.90%
0.90%
50.96%
50.96%
50.96%
0.89%
0.89%
0.89%
52.28%
52.28%
52.28%
0.89%
0.89%
0.89%
52.69%
52.69%
52.69%
0.89%
0.89%
0.89%
51.90%
51.90%
51.90%
0.88%
0.88%
0.88%
50.00%
50.00%
50.00%
0.88%
0.88%
0.88%
51.99%
51.99%
51.99%
0.87%
0.87%
0.87%
45.48%
45.48%
45.48%
0.87%
0.87%
0.87%
48.21%
48.21%
48.21%
0.87%
0.87%
0.87%
48.94%
48.94%
48.94%
0.85%
0.85%
0.85%
52.94%
52.94%
52.94%
0.85%
0.85%
0.85%
49.25%
49.25%
49.25%
0.85%
0.85%
0.85%
49.68%
49.68%
49.68%
0.84%
0.84%
0.84%
47.63%
47.63%
47.63%
0.84%
0.84%
0.84%
48.92%
48.92%
48.92%
0.84%
0.84%
0.84%
49.87%
49.87%
49.87%
0.83%
0.83%
0.83%
47.97%
47.97%
47.97%
0.82%
0.82%
0.82%
48.84%
48.84%
48.84%
0.82%
0.82%
0.82%
47.52%
47.52%
47.52%
0.81%
0.81%
0.81%
52.55%
52.55%
52.55%
0.81%
0.81%
0.81%
49.91%
49.91%
49.91%
0.80%
0.80%
0.80%
52.73%
52.73%
52.73%
0.80%
0.80%
0.80%
48.99%
48.99%
48.99%
0.80%
0.80%
0.80%
49.23%
49.23%
49.23%
0.79%
0.79%
0.79%
51.88%
51.88%
51.88%
0.79%
0.79%
0.79%
49.84%
49.84%
49.84%
0.78%
0.78%
0.78%
48.39%
48.39%
48.39%
0.78%
0.78%
0.78%
49.14%
49.14%
49.14%
0.78%
0.78%
0.78%
54.78%
54.78%
54.78%
0.78%
0.78%
0.78%
53.10%
53.10%
53.10%
0.77%
0.77%
0.77%
49.47%
49.47%
49.47%
0.77%
0.77%
0.77%
51.79%
51.79%
51.79%
0.77%
0.77%
0.77%
51.13%
51.13%
51.13%
0.76%
0.76%
0.76%
50.39%
50.39%
50.39%
0.76%
0.76%
0.76%
50.36%
50.36%
50.36%
0.76%
0.76%
0.76%
50.58%
50.58%
50.58%
0.75%
0.75%
0.75%
51.09%
51.09%
51.09%
0.75%
0.75%
0.75%
53.00%
53.00%
53.00%
0.75%
0.75%
0.75%
50.43%
50.43%
50.43%
0.75%
0.75%
0.75%
48.51%
48.51%
48.51%
0.75%
0.75%
0.75%
49.00%
49.00%
49.00%
0.74%
0.74%
0.74%
50.61%
50.61%
50.61%
0.74%
0.74%
0.74%
48.16%
48.16%
48.16%
0.74%
0.74%
0.74%
50.37%
50.37%
50.37%
0.74%
0.74%
0.74%
51.82%
51.82%
51.82%
0.74%
0.74%
0.74%
45.71%
45.71%
45.71%
0.73%
0.73%
0.73%
48.89%
48.89%
48.89%
0.73%
0.73%
0.73%
52.52%
52.52%
52.52%
0.72%
0.72%
0.72%
54.04%
54.04%
54.04%
0.72%
0.72%
0.72%
52.25%
52.25%
52.25%
0.71%
0.71%
0.71%
51.32%
51.32%
51.32%
0.71%
0.71%
0.71%
52.29%
52.29%
52.29%
0.71%
0.71%
0.71%
47.78%
47.78%
47.78%
0.71%
0.71%
0.71%
49.29%
49.29%
49.29%
0.71%
0.71%
0.71%
50.17%
50.17%
50.17%
0.71%
0.71%
0.71%
52.21%
52.21%
52.21%
0.71%
0.71%
0.71%
51.73%
51.73%
51.73%
0.71%
0.71%
0.71%
43.82%
43.82%
43.82%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: