Phân hạng

Giải đấu đơn

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.02% 0.02%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.04% 0.04%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.09% 1.83%
Kim cương II
Kim cương II
0.11%
Kim cương III
Kim cương III
0.19%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.35%
Kim cương V
Kim cương V
1.09%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.58% 7.02%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.02%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.26%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.45%
Bạch kim V
Bạch kim V
2.71%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.39% 18.58%
Vàng II
Vàng II
2.14%
Vàng III
Vàng III
3.04%
Vàng IV
Vàng IV
3.66%
Vàng V
Vàng V
7.34%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.91% 38.31%
Bạc II
Bạc II
6.77%
Bạc III
Bạc III
7.51%
Bạc IV
Bạc IV
8.20%
Bạc V
Bạc V
10.92%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.68% 34.20%
Đồng II
Đồng II
7.46%
Đồng III
Đồng III
7.11%
Đồng IV
Đồng IV
6.57%
Đồng V
Đồng V
6.38%

Xếp hạng nháp Flex

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.00% 0.00%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.04% 0.60%
Kim cương II
Kim cương II
0.03%
Kim cương III
Kim cương III
0.06%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.08%
Kim cương V
Kim cương V
0.38%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.47% 4.05%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.53%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.71%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
0.65%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.68%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.77% 15.45%
Vàng II
Vàng II
1.60%
Vàng III
Vàng III
2.64%
Vàng IV
Vàng IV
2.48%
Vàng V
Vàng V
5.96%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.53% 35.10%
Bạc II
Bạc II
6.02%
Bạc III
Bạc III
7.14%
Bạc IV
Bạc IV
6.47%
Bạc V
Bạc V
9.94%
Đồng I Đồng I
Đồng I
9.43% 44.78%
Đồng II
Đồng II
8.61%
Đồng III
Đồng III
8.33%
Đồng IV
Đồng IV
8.60%
Đồng V
Đồng V
9.82%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: