Phân hạng

Giải đấu đơn

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.05% 0.05%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.08% 1.56%
Kim cương II
Kim cương II
0.10%
Kim cương III
Kim cương III
0.17%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.31%
Kim cương V
Kim cương V
0.90%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.59% 6.26%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.00%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.16%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.24%
Bạch kim V
Bạch kim V
2.27%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.89% 15.70%
Vàng II
Vàng II
1.95%
Vàng III
Vàng III
2.70%
Vàng IV
Vàng IV
3.08%
Vàng V
Vàng V
6.07%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.98% 37.27%
Bạc II
Bạc II
6.39%
Bạc III
Bạc III
7.19%
Bạc IV
Bạc IV
8.08%
Bạc V
Bạc V
10.63%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.60% 39.14%
Đồng II
Đồng II
8.32%
Đồng III
Đồng III
7.98%
Đồng IV
Đồng IV
7.57%
Đồng V
Đồng V
7.66%

Xếp hạng nháp Flex

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.00% 0.00%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.03% 0.49%
Kim cương II
Kim cương II
0.02%
Kim cương III
Kim cương III
0.05%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.05%
Kim cương V
Kim cương V
0.34%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.62% 4.18%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.59%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.71%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
0.66%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.60%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.05% 13.05%
Vàng II
Vàng II
1.46%
Vàng III
Vàng III
2.31%
Vàng IV
Vàng IV
2.17%
Vàng V
Vàng V
5.06%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.33% 33.70%
Bạc II
Bạc II
5.54%
Bạc III
Bạc III
6.65%
Bạc IV
Bạc IV
6.38%
Bạc V
Bạc V
9.80%
Đồng I Đồng I
Đồng I
9.90% 48.55%
Đồng II
Đồng II
9.22%
Đồng III
Đồng III
8.91%
Đồng IV
Đồng IV
9.41%
Đồng V
Đồng V
11.12%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: