Phân hạng

Giải đấu đơn

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.02% 0.02%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.03% 0.03%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.09% 1.91%
Kim cương II
Kim cương II
0.12%
Kim cương III
Kim cương III
0.19%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.37%
Kim cương V
Kim cương V
1.15%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.57% 7.34%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.05%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.31%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.52%
Bạch kim V
Bạch kim V
2.89%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.64% 19.78%
Vàng II
Vàng II
2.24%
Vàng III
Vàng III
3.18%
Vàng IV
Vàng IV
3.86%
Vàng V
Vàng V
7.87%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.87% 38.72%
Bạc II
Bạc II
6.94%
Bạc III
Bạc III
7.67%
Bạc IV
Bạc IV
8.24%
Bạc V
Bạc V
11.00%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.34% 32.18%
Đồng II
Đồng II
7.09%
Đồng III
Đồng III
6.73%
Đồng IV
Đồng IV
6.15%
Đồng V
Đồng V
5.88%

Xếp hạng nháp Flex

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.00% 0.00%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.04% 0.64%
Kim cương II
Kim cương II
0.03%
Kim cương III
Kim cương III
0.07%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.09%
Kim cương V
Kim cương V
0.41%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.45% 4.06%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.52%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.71%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
0.65%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.73%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.04% 16.48%
Vàng II
Vàng II
1.68%
Vàng III
Vàng III
2.78%
Vàng IV
Vàng IV
2.63%
Vàng V
Vàng V
6.34%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.60% 35.67%
Bạc II
Bạc II
6.26%
Bạc III
Bạc III
7.34%
Bạc IV
Bạc IV
6.52%
Bạc V
Bạc V
9.95%
Đồng I Đồng I
Đồng I
9.24% 43.13%
Đồng II
Đồng II
8.33%
Đồng III
Đồng III
8.06%
Đồng IV
Đồng IV
8.24%
Đồng V
Đồng V
9.26%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: