Phân hạng

Giải đấu đơn

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.04% 0.04%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.08% 1.73%
Kim cương II
Kim cương II
0.11%
Kim cương III
Kim cương III
0.19%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.34%
Kim cương V
Kim cương V
1.01%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.58% 6.69%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.01%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.22%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.37%
Bạch kim V
Bạch kim V
2.52%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.12% 17.28%
Vàng II
Vàng II
2.06%
Vàng III
Vàng III
2.89%
Vàng IV
Vàng IV
3.41%
Vàng V
Vàng V
6.79%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.93% 37.88%
Bạc II
Bạc II
6.60%
Bạc III
Bạc III
7.37%
Bạc IV
Bạc IV
8.14%
Bạc V
Bạc V
10.84%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.06% 36.35%
Đồng II
Đồng II
7.85%
Đồng III
Đồng III
7.50%
Đồng IV
Đồng IV
7.02%
Đồng V
Đồng V
6.93%

Xếp hạng nháp Flex

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.00% 0.00%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.04% 0.55%
Kim cương II
Kim cương II
0.02%
Kim cương III
Kim cương III
0.06%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.06%
Kim cương V
Kim cương V
0.36%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.53% 4.09%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.55%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.72%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
0.65%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.64%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.44% 14.34%
Vàng II
Vàng II
1.54%
Vàng III
Vàng III
2.48%
Vàng IV
Vàng IV
2.33%
Vàng V
Vàng V
5.55%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.43% 34.47%
Bạc II
Bạc II
5.78%
Bạc III
Bạc III
6.91%
Bạc IV
Bạc IV
6.42%
Bạc V
Bạc V
9.92%
Đồng I Đồng I
Đồng I
9.61% 46.53%
Đồng II
Đồng II
8.91%
Đồng III
Đồng III
8.60%
Đồng IV
Đồng IV
8.98%
Đồng V
Đồng V
10.44%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: