Phân hạng

Giải đấu đơn

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.04% 0.04%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.05% 0.05%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.06% 1.19%
Kim cương II
Kim cương II
0.07%
Kim cương III
Kim cương III
0.14%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.22%
Kim cương V
Kim cương V
0.70%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.62% 5.58%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.97%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.05%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.04%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.90%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.65% 13.47%
Vàng II
Vàng II
1.73%
Vàng III
Vàng III
2.39%
Vàng IV
Vàng IV
2.52%
Vàng V
Vàng V
5.18%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.81% 36.03%
Bạc II
Bạc II
5.99%
Bạc III
Bạc III
6.86%
Bạc IV
Bạc IV
7.86%
Bạc V
Bạc V
10.52%
Đồng I Đồng I
Đồng I
8.29% 43.64%
Đồng II
Đồng II
9.08%
Đồng III
Đồng III
8.73%
Đồng IV
Đồng IV
8.47%
Đồng V
Đồng V
9.07%

Xếp hạng nháp Flex

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.02% 0.36%
Kim cương II
Kim cương II
0.01%
Kim cương III
Kim cương III
0.04%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.03%
Kim cương V
Kim cương V
0.28%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.82% 4.25%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.61%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.63%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
0.72%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.46%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.65% 11.44%
Vàng II
Vàng II
1.39%
Vàng III
Vàng III
2.06%
Vàng IV
Vàng IV
1.99%
Vàng V
Vàng V
4.34%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.98% 32.54%
Bạc II
Bạc II
5.21%
Bạc III
Bạc III
6.24%
Bạc IV
Bạc IV
6.33%
Bạc V
Bạc V
9.78%
Đồng I Đồng I
Đồng I
10.02% 51.39%
Đồng II
Đồng II
9.63%
Đồng III
Đồng III
9.38%
Đồng IV
Đồng IV
10.08%
Đồng V
Đồng V
12.29%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: