Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Đồng Đồng
29:59
29:59
29:59
Bạc Bạc
29:11
29:11
29:11
Vàng Vàng
28:39
28:39
28:39
Bạch kim Bạch kim
27:51
27:51
27:51
Kim cương Kim cương
26:29
26:29
26:29
Cao thủ Cao thủ
25:13
25:13
25:13
Người thách đấu Người thách đấu
25:11
25:11
25:11

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Đồng Đồng
29:32
29:32
29:32
Bạc Bạc
29:08
29:08
29:08
Vàng Vàng
29:04
29:04
29:04
Bạch kim Bạch kim
28:32
28:32
28:32
Kim cương Kim cương
27:28
27:28
27:28
Cao thủ Cao thủ
26:16
26:16
26:16
Người thách đấu Người thách đấu
26:59
26:59
26:59
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: