Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
28:20
28:20
28:20
Đồng Đồng
30:34
30:34
30:34
Bạc Bạc
29:54
29:54
29:54
Vàng Vàng
29:17
29:17
29:17
Bạch kim Bạch kim
28:26
28:26
28:26
Kim cương Kim cương
27:12
27:12
27:12
Cao thủ Cao thủ
26:15
26:15
26:15
Người thách đấu Người thách đấu
26:13
26:13
26:13

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
29:06
29:06
29:06
Đồng Đồng
30:17
30:17
30:17
Bạc Bạc
30:12
30:12
30:12
Vàng Vàng
29:49
29:49
29:49
Bạch kim Bạch kim
29:05
29:05
29:05
Kim cương Kim cương
27:57
27:57
27:57
Cao thủ Cao thủ
26:45
26:45
26:45
Người thách đấu Người thách đấu
24:20
24:20
24:20
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: