Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Đồng Đồng
31:02
31:02
31:02
Bạc Bạc
30:18
30:18
30:18
Vàng Vàng
29:46
29:46
29:46
Bạch kim Bạch kim
28:58
28:58
28:58
Kim cương Kim cương
27:41
27:41
27:41
Cao thủ Cao thủ
26:38
26:38
26:38
Người thách đấu Người thách đấu
26:51
26:51
26:51

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
25:43
25:43
25:43
Đồng Đồng
30:40
30:40
30:40
Bạc Bạc
30:29
30:29
30:29
Vàng Vàng
30:16
30:16
30:16
Bạch kim Bạch kim
29:35
29:35
29:35
Kim cương Kim cương
28:31
28:31
28:31
Cao thủ Cao thủ
26:30
26:30
26:30
Người thách đấu Người thách đấu
26:05
26:05
26:05
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: