Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Đồng Đồng
30:34
30:34
30:34
Bạc Bạc
29:42
29:42
29:42
Vàng Vàng
29:03
29:03
29:03
Bạch kim Bạch kim
28:09
28:09
28:09
Kim cương Kim cương
26:52
26:52
26:52
Cao thủ Cao thủ
26:00
26:00
26:00
Người thách đấu Người thách đấu
25:33
25:33
25:33

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
29:10
29:10
29:10
Đồng Đồng
30:10
30:10
30:10
Bạc Bạc
29:47
29:47
29:47
Vàng Vàng
29:30
29:30
29:30
Bạch kim Bạch kim
28:46
28:46
28:46
Kim cương Kim cương
27:52
27:52
27:52
Cao thủ Cao thủ
26:19
26:19
26:19
Người thách đấu Người thách đấu
27:16
27:16
27:16
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: