Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Đồng Đồng
30:43
30:43
30:43
Bạc Bạc
29:53
29:53
29:53
Vàng Vàng
29:13
29:13
29:13
Bạch kim Bạch kim
28:19
28:19
28:19
Kim cương Kim cương
26:55
26:55
26:55
Cao thủ Cao thủ
25:53
25:53
25:53
Người thách đấu Người thách đấu
25:38
25:38
25:38

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
23:34
23:34
23:34
Đồng Đồng
30:21
30:21
30:21
Bạc Bạc
30:04
30:04
30:04
Vàng Vàng
29:46
29:46
29:46
Bạch kim Bạch kim
28:53
28:53
28:53
Kim cương Kim cương
27:57
27:57
27:57
Cao thủ Cao thủ
26:38
26:38
26:38
Người thách đấu Người thách đấu
27:44
27:44
27:44
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: