Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
28:31
28:31
28:31
Đồng Đồng
30:05
30:05
30:05
Bạc Bạc
29:13
29:13
29:13
Vàng Vàng
28:37
28:37
28:37
Bạch kim Bạch kim
27:44
27:44
27:44
Kim cương Kim cương
26:30
26:30
26:30
Cao thủ Cao thủ
25:14
25:14
25:14
Người thách đấu Người thách đấu
25:11
25:11
25:11

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
22:30
22:30
22:30
Đồng Đồng
29:44
29:44
29:44
Bạc Bạc
29:15
29:15
29:15
Vàng Vàng
28:59
28:59
28:59
Bạch kim Bạch kim
28:18
28:18
28:18
Kim cương Kim cương
27:12
27:12
27:12
Cao thủ Cao thủ
26:22
26:22
26:22
Người thách đấu Người thách đấu
27:42
27:42
27:42
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: