Ngọc bổ trợ thông dụng nhất

Ngọc tím

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
36.3%
36.3%
36.3%
49.9%
49.9%
49.9%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
30.8%
30.8%
30.8%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
24.6%
24.6%
24.6%
49.6%
49.6%
49.6%
Ngọc tím Bậc III: Giáp
Ngọc tím Bậc III: Giáp
7.8%
7.8%
7.8%
50.6%
50.6%
50.6%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
4.9%
4.9%
4.9%
51.5%
51.5%
51.5%

Ngọc xanh

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
65.1%
65.1%
65.1%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
15.1%
15.1%
15.1%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
12.1%
12.1%
12.1%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
12.1%
12.1%
12.1%
51.2%
51.2%
51.2%
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
9.9%
9.9%
9.9%
50.1%
50.1%
50.1%

Ngọc đỏ

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
50.1%
50.1%
50.1%
49.9%
49.9%
49.9%
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
30.9%
30.9%
30.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
11.8%
11.8%
11.8%
50.6%
50.6%
50.6%
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
5.4%
5.4%
5.4%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
4.8%
4.8%
4.8%
49.7%
49.7%
49.7%

Ngọc vàng

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
76.3%
76.3%
76.3%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
18.4%
18.4%
18.4%
51.1%
51.1%
51.1%
Ngọc vàng Bậc III: Máu
Ngọc vàng Bậc III: Máu
6.2%
6.2%
6.2%
50.4%
50.4%
50.4%
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
2.8%
2.8%
2.8%
50.3%
50.3%
50.3%
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
1.7%
1.7%
1.7%
48.9%
48.9%
48.9%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: