Ngọc bổ trợ thông dụng nhất

Ngọc tím

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
37.0%
37.0%
37.0%
49.7%
49.7%
49.7%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
30.2%
30.2%
30.2%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
24.5%
24.5%
24.5%
49.4%
49.4%
49.4%
Ngọc tím Bậc III: Giáp
Ngọc tím Bậc III: Giáp
7.9%
7.9%
7.9%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
4.9%
4.9%
4.9%
51.4%
51.4%
51.4%

Ngọc xanh

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
65.3%
65.3%
65.3%
49.7%
49.7%
49.7%
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
15.2%
15.2%
15.2%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
12.1%
12.1%
12.1%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
12.1%
12.1%
12.1%
50.8%
50.8%
50.8%
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
9.4%
9.4%
9.4%
50.0%
50.0%
50.0%

Ngọc đỏ

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
49.0%
49.0%
49.0%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
31.6%
31.6%
31.6%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
11.4%
11.4%
11.4%
50.5%
50.5%
50.5%
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
5.7%
5.7%
5.7%
49.3%
49.3%
49.3%
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
5.1%
5.1%
5.1%
49.8%
49.8%
49.8%

Ngọc vàng

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
76.1%
76.1%
76.1%
49.6%
49.6%
49.6%
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
18.2%
18.2%
18.2%
51.0%
51.0%
51.0%
Ngọc vàng Bậc III: Máu
Ngọc vàng Bậc III: Máu
6.4%
6.4%
6.4%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
2.7%
2.7%
2.7%
50.5%
50.5%
50.5%
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
1.7%
1.7%
1.7%
49.3%
49.3%
49.3%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: