Ngọc bổ trợ thông dụng nhất

Ngọc tím

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
36.5%
36.5%
36.5%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
26.5%
26.5%
26.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
26.5%
26.5%
26.5%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc tím Bậc III: Giáp
Ngọc tím Bậc III: Giáp
8.4%
8.4%
8.4%
50.6%
50.6%
50.6%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
5.7%
5.7%
5.7%
51.7%
51.7%
51.7%

Ngọc xanh

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
63.6%
63.6%
63.6%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
16.2%
16.2%
16.2%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
13.5%
13.5%
13.5%
51.0%
51.0%
51.0%
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
11.9%
11.9%
11.9%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu
9.2%
9.2%
9.2%
50.1%
50.1%
50.1%

Ngọc đỏ

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
46.0%
46.0%
46.0%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
32.0%
32.0%
32.0%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
10.3%
10.3%
10.3%
50.7%
50.7%
50.7%
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
8.5%
8.5%
8.5%
50.5%
50.5%
50.5%
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
5.8%
5.8%
5.8%
50.3%
50.3%
50.3%

Ngọc vàng

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
75.0%
75.0%
75.0%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
19.5%
19.5%
19.5%
51.1%
51.1%
51.1%
Ngọc vàng Bậc III: Máu
Ngọc vàng Bậc III: Máu
6.7%
6.7%
6.7%
50.4%
50.4%
50.4%
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
2.8%
2.8%
2.8%
51.3%
51.3%
51.3%
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
1.4%
1.4%
1.4%
48.6%
48.6%
48.6%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: