Ngọc bổ trợ thông dụng nhất

Ngọc tím

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
34.7%
34.7%
34.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
30.4%
30.4%
30.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
25.6%
25.6%
25.6%
49.4%
49.4%
49.4%
Ngọc tím Bậc III: Giáp
Ngọc tím Bậc III: Giáp
8.4%
8.4%
8.4%
50.4%
50.4%
50.4%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
4.6%
4.6%
4.6%
50.9%
50.9%
50.9%

Ngọc xanh

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
65.2%
65.2%
65.2%
49.6%
49.6%
49.6%
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
14.8%
14.8%
14.8%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
12.0%
12.0%
12.0%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
11.6%
11.6%
11.6%
51.2%
51.2%
51.2%
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
9.8%
9.8%
9.8%
49.7%
49.7%
49.7%

Ngọc đỏ

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
49.8%
49.8%
49.8%
49.5%
49.5%
49.5%
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
29.6%
29.6%
29.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
11.7%
11.7%
11.7%
50.8%
50.8%
50.8%
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
5.9%
5.9%
5.9%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
5.8%
5.8%
5.8%
50.7%
50.7%
50.7%

Ngọc vàng

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
76.9%
76.9%
76.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
17.5%
17.5%
17.5%
51.1%
51.1%
51.1%
Ngọc vàng Bậc III: Máu
Ngọc vàng Bậc III: Máu
6.1%
6.1%
6.1%
50.3%
50.3%
50.3%
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
2.7%
2.7%
2.7%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
1.7%
1.7%
1.7%
49.5%
49.5%
49.5%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: