Classifica dei giocatori migliori

Classifica dei giocatori migliori

# Nome Soloqueue Classifica Draft 5v5 Flex Lega 3v3
1.
ITZ Ayel
ITZ Ayel
BR (#1)
Challenger
LP: 1325
Vittorie: 196
- -
2.
NA Donkey Kong
NA Donkey Kong
OCE (#2)
Challenger
LP: 1306
Vittorie: 125
- -
3.
NIUR
NIUR
EUW (#3)
Challenger
LP: 1262
Vittorie: 104
- -
4.
삼성갤럭시 하루
삼성갤럭시 하루
KR (#4)
Challenger
LP: 1257
Vittorie: 202
- -
5.
Entranced
Entranced
NA (#5)
Challenger
LP: 1257
Vittorie: 118
- -
6.
RaboLoco
RaboLoco
RU (#6)
Challenger
LP: 1255
Vittorie: 126
- -
7.
Lîterary Spirit
Lîterary Spirit
TR (#7)
Challenger
LP: 1255
Vittorie: 112
Diamante V
LP: 31
Vittorie: 22
-
8.
Révenge
Révenge
NA (#8)
Challenger
LP: 1251
Vittorie: 157
- -
9.
SKT T1 Peanut
SKT T1 Peanut
KR (#9)
Challenger
LP: 1240
Vittorie: 141
- -
10.
Pikachu Swap 7u7
Pikachu Swap 7u7
LAN (#10)
Challenger
LP: 1237
Vittorie: 137
Diamante V
LP: 60
Vittorie: 21
-
11.
dESTAR
dESTAR
JP (#11)
Challenger
LP: 1236
Vittorie: 152
- -
12.
Konektiv Ψ
Konektiv Ψ
EUNE (#12)
Challenger
LP: 1210
Vittorie: 144
- -
13.
Longzhu 비디디
Longzhu 비디디
KR (#13)
Challenger
LP: 1209
Vittorie: 173
- -
14.
tinowns2
tinowns2
BR (#14)
Challenger
LP: 1136
Vittorie: 114
- -
15.
我忠誠鋼如
我忠誠鋼如
JP (#15)
Challenger
LP: 1131
Vittorie: 146
- -
16.
Bernoulli
Bernoulli
LAS (#16)
Challenger
LP: 1112
Vittorie: 152
- -
17.
Doublelift
Doublelift
NA (#17)
Challenger
LP: 1112
Vittorie: 150
- -
18.
Mad4life support
Mad4life support
EUNE (#18)
Challenger
LP: 1109
Vittorie: 100
- -
19.
The shy
The shy
KR (#19)
Challenger
LP: 1101
Vittorie: 129
- -
20.
Blacktown dreams
Blacktown dreams
OCE (#20)
Challenger
LP: 1086
Vittorie: 198
- -
21.
Wansie
Wansie
EUNE (#21)
Challenger
LP: 1065
Vittorie: 97
- -
22.
Sojourn
Sojourn
LAS (#22)
Challenger
LP: 1051
Vittorie: 148
- -
23.
Heart
Heart
KR (#23)
Challenger
LP: 1037
Vittorie: 172
- -
24.
Taikki
Taikki
EUW (#24)
Challenger
LP: 1032
Vittorie: 112
- -
25.
Shynu
Shynu
LAN (#25)
Challenger
LP: 1021
Vittorie: 90
Challenger
LP: 93
Vittorie: 41
Platino I
LP: 100
Vittorie: 11
26.
Tainted Omni
Tainted Omni
OCE (#26)
Challenger
LP: 1010
Vittorie: 98
Platino I
LP: 0
Vittorie: 6
-
27.
iG JackeyLove
iG JackeyLove
KR (#27)
Challenger
LP: 1006
Vittorie: 163
- -
28.
UOL Vizicsacsi
UOL Vizicsacsi
EUW (#28)
Challenger
LP: 982
Vittorie: 110
- -
29.
이도류
이도류
KR (#29)
Challenger
LP: 973
Vittorie: 235
- -
30.
Envyyy
Envyyy
BR (#30)
Challenger
LP: 971
Vittorie: 153
- -
31.
Lehends
Lehends
KR (#31)
Challenger
LP: 970
Vittorie: 270
- -
32.
HAF Ród
HAF Ród
LAS (#32)
Challenger
LP: 950
Vittorie: 118
- -
33.
mulgokizary
mulgokizary
NA (#33)
Challenger
LP: 942
Vittorie: 112
- -
34.
LGC Takky
LGC Takky
OCE (#34)
Challenger
LP: 936
Vittorie: 143
- -
35.
강철의 연금술4
강철의 연금술4
KR (#35)
Challenger
LP: 936
Vittorie: 99
- -
36.
Zeypher
Zeypher
BR (#36)
Challenger
LP: 917
Vittorie: 184
- -
37.
MekkO
MekkO
EUNE (#37)
Challenger
LP: 906
Vittorie: 124
Oro V
LP: 0
Vittorie: 7
-
38.
moon o
moon o
NA (#38)
Challenger
LP: 905
Vittorie: 110
- -
39.
SryNotSry
SryNotSry
LAS (#39)
Challenger
LP: 903
Vittorie: 106
- -
40.
LGC Claire
LGC Claire
OCE (#40)
Challenger
LP: 900
Vittorie: 160
- -
41.
GimGoon
GimGoon
KR (#41)
Challenger
LP: 894
Vittorie: 157
- -
42.
Canada
Canada
LAN (#42)
Challenger
LP: 894
Vittorie: 89
- -
43.
Mirakyuj
Mirakyuj
BR (#43)
Challenger
LP: 881
Vittorie: 92
Platino I
LP: 0
Vittorie: 6
-
44.
MSF CozQ
MSF CozQ
EUW (#44)
Challenger
LP: 879
Vittorie: 123
- -
45.
vìper
vìper
NA (#45)
Challenger
LP: 874
Vittorie: 145
- -
46.
DoKhOlIbRa
DoKhOlIbRa
LAN (#46)
Challenger
LP: 871
Vittorie: 160
- -
47.
Alphari
Alphari
EUW (#47)
Challenger
LP: 866
Vittorie: 123
- -
48.
Winter is back
Winter is back
NA (#48)
Challenger
LP: 864
Vittorie: 127
Diamante V
LP: 0
Vittorie: 16
-
49.
Kartana
Kartana
LAS (#49)
Challenger
LP: 864
Vittorie: 99
Platino I
LP: 0
Vittorie: 6
-
50.
Longzhu Cuzz
Longzhu Cuzz
KR (#50)
Challenger
LP: 856
Vittorie: 111
- -
51.
lanjunglerxd
lanjunglerxd
NA (#51)
Challenger
LP: 853
Vittorie: 118
- -
52.
검은머리사나이
검은머리사나이
KR (#52)
Challenger
LP: 849
Vittorie: 175
- -
53.
1v2
1v2
LAS (#53)
Challenger
LP: 846
Vittorie: 135
- -
54.
Magnus Carlsën
Magnus Carlsën
EUW (#54)
Challenger
LP: 845
Vittorie: 203
- -
55.
Wana
Wana
KR (#55)
Challenger
LP: 844
Vittorie: 132
- -
56.
SKT T1 슼카이
SKT T1 슼카이
KR (#56)
Challenger
LP: 843
Vittorie: 179
- -
57.
Phoenix1 Ryu
Phoenix1 Ryu
KR (#57)
Challenger
LP: 843
Vittorie: 117
- -
58.
bbq Totoro
bbq Totoro
KR (#58)
Challenger
LP: 843
Vittorie: 99
- -
59.
Untara
Untara
KR (#59)
Challenger
LP: 841
Vittorie: 128
- -
60.
뽀오뽀오
뽀오뽀오
KR (#60)
Challenger
LP: 837
Vittorie: 134
- -
61.
Gonza McFly
Gonza McFly
LAS (#61)
Challenger
LP: 827
Vittorie: 84
Platino I
LP: 100
Vittorie: 15
-
62.
Àshura
Àshura
EUNE (#62)
Challenger
LP: 826
Vittorie: 98
Diamante III
LP: 18
Vittorie: 19
Platino I
LP: 23
Vittorie: 8
63.
GL IN ITALY
GL IN ITALY
EUW (#63)
Challenger
LP: 824
Vittorie: 94
- -
64.
QG Khan
QG Khan
KR (#64)
Challenger
LP: 823
Vittorie: 111
- -
65.
Seranok
Seranok
LAN (#65)
Challenger
LP: 823
Vittorie: 108
Platino I
LP: 30
Vittorie: 8
-
66.
Mitsuha남자친구
Mitsuha남자친구
KR (#66)
Challenger
LP: 822
Vittorie: 186
- -
67.
ROX M1ckey
ROX M1ckey
KR (#67)
Challenger
LP: 820
Vittorie: 228
- -
68.
QG Alone
QG Alone
KR (#68)
Challenger
LP: 820
Vittorie: 169
- -
69.
BabyMisty
BabyMisty
BR (#69)
Challenger
LP: 819
Vittorie: 197
- -
70.
FW SwordArT
FW SwordArT
KR (#70)
Challenger
LP: 819
Vittorie: 139
- -
71.
RBT Khynm1
RBT Khynm1
LAS (#71)
Challenger
LP: 819
Vittorie: 98
- -
72.
NighT smurfer
NighT smurfer
EUW (#72)
Challenger
LP: 818
Vittorie: 112
- -
73.
Lvmao
Lvmao
KR (#73)
Challenger
LP: 813
Vittorie: 181
- -
74.
LGC Lost
LGC Lost
OCE (#74)
Challenger
LP: 810
Vittorie: 87
- -
75.
SKT T1 Huni
SKT T1 Huni
KR (#75)
Challenger
LP: 804
Vittorie: 169
- -
76.
Kavotito
Kavotito
LAS (#76)
Challenger
LP: 802
Vittorie: 126
Platino I
LP: 67
Vittorie: 10
-
77.
5tunt
5tunt
NA (#77)
Challenger
LP: 800
Vittorie: 121
- -
78.
FBI BEST ADC
FBI BEST ADC
OCE (#78)
Challenger
LP: 800
Vittorie: 109
- -
79.
Scarf4ce
Scarf4ce
EUW (#79)
Challenger
LP: 799
Vittorie: 159
- -
80.
Caedrel
Caedrel
EUW (#80)
Challenger
LP: 799
Vittorie: 130
- -
81.
Slager
Slager
EUNE (#81)
Challenger
LP: 796
Vittorie: 120
Platino III
LP: 0
Vittorie: 6
-
82.
Josédeodo
Josédeodo
LAS (#82)
Challenger
LP: 794
Vittorie: 103
Platino I
LP: 8
Vittorie: 10
-
83.
Just a Sheep
Just a Sheep
OCE (#83)
Challenger
LP: 793
Vittorie: 105
- -
84.
Broooock
Broooock
JP (#84)
Challenger
LP: 793
Vittorie: 95
- -
85.
Burrito
Burrito
LAS (#85)
Challenger
LP: 792
Vittorie: 170
Platino I
LP: 90
Vittorie: 14
-
86.
 Plz Buff Talon
Plz Buff Talon
JP (#86)
Challenger
LP: 790
Vittorie: 275
- -
87.
gottui
gottui
JP (#87)
Challenger
LP: 789
Vittorie: 169
- -
88.
Abyss Celina
Abyss Celina
OCE (#88)
Challenger
LP: 789
Vittorie: 100
- -
89.
Nyu
Nyu
BR (#89)
Challenger
LP: 785
Vittorie: 155
- -
90.
l3 a t t l e r
l3 a t t l e r
KR (#90)
Challenger
LP: 776
Vittorie: 136
- -
91.
Kingen
Kingen
KR (#91)
Challenger
LP: 768
Vittorie: 238
- -
92.
HALEMS
HALEMS
KR (#92)
Challenger
LP: 766
Vittorie: 217
- -
93.
FNC NlSQY
FNC NlSQY
EUW (#93)
Challenger
LP: 766
Vittorie: 104
- -
94.
iG Necromartin
iG Necromartin
EUNE (#94)
Challenger
LP: 765
Vittorie: 130
- -
95.
Témpest
Témpest
NA (#95)
Challenger
LP: 764
Vittorie: 94
- -
96.
FNC Rekkles
FNC Rekkles
EUW (#96)
Challenger
LP: 759
Vittorie: 145
- -
97.
DYNQUEDAMA
DYNQUEDAMA
BR (#97)
Challenger
LP: 756
Vittorie: 82
- -
98.
Eomer
Eomer
TR (#98)
Challenger
LP: 755
Vittorie: 92
Platino I
LP: 0
Vittorie: 6
-
99.
트 할
트 할
KR (#99)
Challenger
LP: 751
Vittorie: 203
- -
100.
Monster Garuru
Monster Garuru
JP (#100)
Challenger
LP: 751
Vittorie: 136
- -
0 Commento
Pubblica un commento
Il tuo nome:
Captcha:
Captcha
Commento: