Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Όλοι οι Ήρωες

Πετράδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
36.1%
36.1%
36.1%
49.6%
49.6%
49.6%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
27.2%
27.2%
27.2%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
26.6%
26.6%
26.6%
49.5%
49.5%
49.5%
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
8.4%
8.4%
8.4%
50.3%
50.3%
50.3%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
5.3%
5.3%
5.3%
51.7%
51.7%
51.7%

Σύμβολα

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
63.9%
63.9%
63.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
16.2%
16.2%
16.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
13.4%
13.4%
13.4%
50.7%
50.7%
50.7%
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
11.7%
11.7%
11.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Μέγα Σύμβολο της Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
Μέγα Σύμβολο της Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
9.1%
9.1%
9.1%
49.9%
49.9%
49.9%

Σημάδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
46.4%
46.4%
46.4%
49.6%
49.6%
49.6%
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
31.6%
31.6%
31.6%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
10.4%
10.4%
10.4%
50.4%
50.4%
50.4%
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
8.7%
8.7%
8.7%
50.4%
50.4%
50.4%
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
5.6%
5.6%
5.6%
50.2%
50.2%
50.2%

Σφραγίδες

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
75.7%
75.7%
75.7%
49.6%
49.6%
49.6%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
19.0%
19.0%
19.0%
50.9%
50.9%
50.9%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
6.6%
6.6%
6.6%
49.9%
49.9%
49.9%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
2.7%
2.7%
2.7%
50.4%
50.4%
50.4%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
1.4%
1.4%
1.4%
48.6%
48.6%
48.6%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: