Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Όλοι οι Ήρωες

Πετράδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
35.5%
35.5%
35.5%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
31.0%
31.0%
31.0%
50.2%
50.2%
50.2%
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
25.2%
25.2%
25.2%
49.5%
49.5%
49.5%
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
7.8%
7.8%
7.8%
50.6%
50.6%
50.6%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
4.8%
4.8%
4.8%
51.9%
51.9%
51.9%

Σύμβολα

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
65.3%
65.3%
65.3%
49.8%
49.8%
49.8%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
14.7%
14.7%
14.7%
50.1%
50.1%
50.1%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
12.0%
12.0%
12.0%
51.1%
51.1%
51.1%
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
12.0%
12.0%
12.0%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
10.1%
10.1%
10.1%
50.2%
50.2%
50.2%

Σημάδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
51.0%
51.0%
51.0%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
30.2%
30.2%
30.2%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
11.8%
11.8%
11.8%
50.8%
50.8%
50.8%
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
5.4%
5.4%
5.4%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
4.6%
4.6%
4.6%
50.0%
50.0%
50.0%

Σφραγίδες

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
76.8%
76.8%
76.8%
49.7%
49.7%
49.7%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
18.1%
18.1%
18.1%
51.1%
51.1%
51.1%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
5.9%
5.9%
5.9%
50.2%
50.2%
50.2%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
2.7%
2.7%
2.7%
50.6%
50.6%
50.6%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
1.7%
1.7%
1.7%
48.9%
48.9%
48.9%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: