Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Όλοι οι Ήρωες

Πετράδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
37.0%
37.0%
37.0%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
30.6%
30.6%
30.6%
50.1%
50.1%
50.1%
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
23.9%
23.9%
23.9%
49.5%
49.5%
49.5%
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
8.0%
8.0%
8.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
5.2%
5.2%
5.2%
51.7%
51.7%
51.7%

Σύμβολα

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
64.9%
64.9%
64.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
15.4%
15.4%
15.4%
50.2%
50.2%
50.2%
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
12.3%
12.3%
12.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
12.3%
12.3%
12.3%
50.9%
50.9%
50.9%
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
9.8%
9.8%
9.8%
50.1%
50.1%
50.1%

Σημάδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
48.8%
48.8%
48.8%
49.8%
49.8%
49.8%
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
31.7%
31.7%
31.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
11.7%
11.7%
11.7%
50.9%
50.9%
50.9%
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
5.6%
5.6%
5.6%
49.5%
49.5%
49.5%
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
4.9%
4.9%
4.9%
49.9%
49.9%
49.9%

Σφραγίδες

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
76.0%
76.0%
76.0%
49.7%
49.7%
49.7%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
18.5%
18.5%
18.5%
51.2%
51.2%
51.2%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
6.5%
6.5%
6.5%
50.1%
50.1%
50.1%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
2.7%
2.7%
2.7%
50.1%
50.1%
50.1%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
1.7%
1.7%
1.7%
48.4%
48.4%
48.4%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: