Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Όλοι οι Ήρωες

Πετράδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
36.4%
36.4%
36.4%
49.4%
49.4%
49.4%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
30.3%
30.3%
30.3%
50.3%
50.3%
50.3%
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
24.7%
24.7%
24.7%
49.2%
49.2%
49.2%
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
7.9%
7.9%
7.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
5.2%
5.2%
5.2%
51.0%
51.0%
51.0%

Σύμβολα

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
64.7%
64.7%
64.7%
49.6%
49.6%
49.6%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
15.9%
15.9%
15.9%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
12.6%
12.6%
12.6%
50.4%
50.4%
50.4%
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
11.8%
11.8%
11.8%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
9.6%
9.6%
9.6%
50.4%
50.4%
50.4%

Σημάδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
48.7%
48.7%
48.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
31.3%
31.3%
31.3%
49.6%
49.6%
49.6%
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
11.1%
11.1%
11.1%
50.4%
50.4%
50.4%
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
6.2%
6.2%
6.2%
49.7%
49.7%
49.7%
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
5.5%
5.5%
5.5%
49.9%
49.9%
49.9%

Σφραγίδες

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
76.0%
76.0%
76.0%
49.5%
49.5%
49.5%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
19.0%
19.0%
19.0%
51.0%
51.0%
51.0%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
6.3%
6.3%
6.3%
50.1%
50.1%
50.1%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
2.7%
2.7%
2.7%
49.9%
49.9%
49.9%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
Μεγάλη Σφραγίδα της Ισχύς Ικανότητας
1.5%
1.5%
1.5%
47.9%
47.9%
47.9%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: